Financiering van bedrijven

Zowel tijdens de start, doorgroei en voortzetting van een bedrijf zijn er middelen nodig om het bedrijf te laten draaien. Eťn van de belangrijkste hiervan is geld: money makes the company go round!

Voor de ondernemer van een bedrijf, of dit nu groot of klein is, zijn bedrijfsfinanciŽn een bron van dagelijkse aandacht. Zijn er geen debiteuren die tot betalen worden gemaand, dan is er wel de kick van het binnen halen van een nieuwe opdracht of gedachten over investeringen in nieuwe ict-apparatuur.

Hoe komt een ondernemer nu aan het geld om zijn bedrijf te laten draaien? Daarvoor staan vele wegen open. Op deze site wordt vooral aandacht gegeven aan de manieren die voor kleine en middelgrote bedrijven te gebruiken zijn. Deze bedrijven maken 98% uit van het totaal aantal bedrijven in Nederland.

Grote bedrijven hebben een mogelijkheid om geld voor het bedrijf te werven die voor mkb-bedrijven niet open staat. Zij trekken vreemd vermogen aan via de aandelenbeurs. Deze wijze van financiering is aantrekkelijk: uit onderzoek is gebleken dat het grootbedrijf met 12% minder kosten wordt geconfronteerd voor het aantrekken van vreemd vermogen dan mkb-bedrijven.


Consequenties van geen anoniem aandelenkapitaal en geen vreemd vermogen voor een onderneming

Anoniem aandelenkapitaalIn onze westerse markteconomie legt een ondernemer, als hij geen (blijvend) beroep wil doen op vreemd vermogen, zich aanzienlijke beperkingen op ten aanzien van zijn financieringsmogelijkheden omdat hij dan alleen additioneel eigen vermogen kan aantrekken. Als het een onderneming betreft die zo’n omvang heeft dat de onderneming op de beurs genoteerd zou kunnen zijn en wil hij geen anoniem aandelenkapitaal accepteren dan worden zijn financierings mogelijkheden nog verder beperkt.

In de jaren 1966-1980 daalde het eigen vermogen van aan de beurs genoteerde industriŽle ondernemingen van 44 % tot 22 %. Sindsdien is het aandeel eigen vermogen weer toegenomen. De volgende ontwikkelingen hebben volgens de Raad voor het midden- en klein bedrijf bijgedragen tot de dalende omvang van het eigen vermogen: Het fiscale systeem maakt het aantrekkelijker met vreemd vermogen te financieren.

Rente wordt als kosten aangemerkt en is fiscaal aftrekbaar. Velen zijn van mening dat door de inflatie het financieren met vreemd vermogen voordeliger is. De aflossing vindt plaats met geÔnfleerde eur's. Een keerzijde van de inflatoire ontwikkeling is onder meer de stijging van de vervangings prijzen van duurzame activa. Mede hierdoor is er steeds meer vermogen nodig.

Lees verder

Een vergelijking tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen

financieringOm een onderneming op te richten, uit te breiden of gewoon haar dagelijkse activiteiten te laten verrichten, heeft de onderneming behoefte aan een hoeveelheid kapitaal. Er bestaan verscheidene manieren om in deze behoefte te voorzien. Hierbij zal de onderneming een keuze moeten maken tussen interne en externe financiering. Meestal zijn de interne middelen ontoereikend om aan de financieringsbehoefte te voldoen en dienen er additionele externe middelen te worden aangetrokken.

Toch dienen externe middelen geen noodoplossing te zijn voor de onderneming. Zo kan men ook vreemd vermogen aantrekken om te genieten van positieve financiŽle hefboomwerking. Toch blijkt dat de traditionele financiers, zoals banken of kapitaalmarkten, vaak geen adequate financiŽle partij zijn voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. De mogelijke alternatieve financieringspartners voor deze ondernemingen zijn o.a. de 3 F’s (Family, Friends & Fools), business angels, venture capitalists en de strategische beleggers. Het is de doelstelling van deze eindverhandeling een beter inzicht te verkrijgen in de financiering van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen met vreemd vermogen.

Lees verder