Aan de debetkant van de balans staan de bezittingen.
Eigen Vermogen BalansAan de debetkant van de balans staan de bezittingen. Deze onderscheiden we in vaste activa en vlottende activa. Een boekhouder is voor elke onderneming van belang.

Een bedrijf is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te stellen en dit te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De schulden, onderverdeeld naar schulden op de lange termijn geldleningen die langer dan een jaar lopen en schulden op de korte termijn korter dan een jaar, zoals crediteuren, kortlopende geldleningen en bankkredieten. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Het is onderdeel van een jaarverslag en wordt gelijktijdig met het jaarverslag gepubliceerd. Maar hoe maak je een jaarverslag en wat moet er in een jaarverslag staan? méér.