Aan de koop van een horecabedrijf hangen vaak verplichtingen vast.
Horeca FinancieringAan de koop van een horecabedrijf hangen vaak verplichtingen vast. Maak een goed bedrijfsplan in samenwerking met een adviesbureau. In de meeste van onze sectoren werd een Sociaal Fonds opgericht, zo ook in de sector horeca. De grens tussen serviceverlening en gedwongen winkelnering is smal. Horeca Nederland met een aantal Kamers van Koophandel organiseert. Bij ons is het ook mogelijk om een hele dag te financieren, vanaf het moment dat de gasten thuis worden opgehaald met de V. Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid tot het bedingen van scherpe condities. Het Sociaal Fonds haalt zijn inkomsten financiering o. Laat u adviseren bij het ondertekenen van contracten.

Nadeel is dat u over aanzienlijke liquide middelen moet beschikken om tot koop over te kunnen gaan. Deze worden vaak via een kettingbeding doorgegeven, hetzij in het huurcontract zoals vaak bij een brouwerijcontract hetzij in een apart contract. Deze kan het slachtoffer worden van een malafide ondernemer. Dit Sociaal Fonds wordt beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers syndicale organisaties. Het komt ook voor dat brouwerijen delen van de barinrichting in bruikleen aanbieden. Vous n'êtes pas autorisée à accéder à cette ressource.