Aan mij zijn met betrekking tot de regeling vragen gesteld.
Als u een lening verstrekt aan een startende ondernemer, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen enige fiscale faciliteiten. Problemen met een aantal termen uit het jaarverslag? Los dit gemakkelijk op door gebruik te maken van het woordenboek. In gevallen waarin de overname van een onderneming laat in het kalenderjaar plaatsvindt kunnen knelpunten ontstaan. En elke box heeft andere regels en andere tarieven. Elke soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox. Het bestaan van een fiscale eenheid speelt hierbij geen rol. Periodieke uitkeringen exclusief alimentatie partner i.

Waarde vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Omschrijving vermogen op bankrekeningen, spaarbewijzen etc. Is tussen partijen een variabele rente overeengekomen die op een bepaald moment hoger is dan de wettelijke rente dan zijn de faciliteiten vanaf dat moment niet langer van toepassing.