Aandeel in de toeneming van het eigen vermogen van Wegener N.
Eigen Vermogen BvDe verbouwing wordt in beginsel fiscaal gezien als normaal vermogensbeheer. De koopsom wordt niet feitelijk betaald, maar schuldig gebleven aan Holding B. De rente die is toe te rekenen aan het teveel aan vreemd vermogen is niet aftrekbaar. Het is dus mogelijk dat er nog een tegemoetkoming wordt gegeven. Stel meneer Jansen heeft alle aandelen in Holding B. Daarbij worden leningen van banken niet meegenomen.

Een management buy-out kan hierdoor moeilijker haalbaar worden. Stel Broer 1 en Broer 2 houden beide de helft van de aandelen in Holding B. Dit kan ook weer leiden tot het schrappen van de renteaftrek. De daadwerkelijke uitvoering en organisatie wordt uitbesteed aan derden bijv. De regeling ziet dus vooral op leningen van andere B.

Horeca wordt dan in een keer leuk en zonder zorgen. Mocht het tot ontwikkeling komen dan zal, zoals in hoofdstuk 7. Dit maakt de voorgestelde regeling echter onmogelijk. Vooralsnog lijkt de regering dit echter niet van plan te zijn. Het heeft een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.

De stand van de nog te compenseren verliezen is opgelopen tot e 100. Kromme Elleboog is overigens aangekocht onder condities die t. De regering stelt twee maatregelen voor om het gat, dat hierdoor in de Nederlandse begroting is ontstaan, te dichten. Over de twee laatstgenoemde voorbeelden bestaat momenteel nog discussie met de regering.