Afgevaardigd bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Financiering Van De Extramurale ZorgAfgevaardigd bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In de Franse Gemeenschap moet men nog starten met een dergelijke benadering. Intramurale zorg is zorg die aan u verleend wordt als u langer dan 24 uur in zorginstellingen verblijft zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen. De productiviteit kan alleen nog opgevoerd worden door aan kwaliteit in te boeten. Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen wettelijke acceptatieplicht.

Uit het fonds worden ook de premies voor kinderen onder de 18 betaald. De nominale premie is een vast bedrag dat u zelf periodiek voor uw verzekering betaalt.