Aflossingen op uw hypotheek zijn niet aftrekbaar van uw inkomen.
Fiscaal Niet AftrekbaarDe beperking die de fiscus aanlegt in de aftrekbaarheid van kosten kan namelijk discriminerend uitpakken. Conserverende aanslagIs een conserverende aanslag bij emigratie toegestaan en wat zijn de gevolgen, meer. Een declarabele vordering ontstaat niet op het eerste moment waarop na voltooiing van de werkzaamheden een factuur verstuurd had kunnen worden. Een aansprekende discussie over de aftrek van kosten werd gevoerd in een zaak over een Ferrari. Als je straks niet voor onaangename verassingen wilt komen te staan is het verstandig maatregelen te nemen. Elk jaar bij de belastingaangifte moet je een jaarrekening meesturen. De hypotheekrente voor deze woning is aftrekbaar indien deze woning in het betreffende belastingjaar of één van de twee jaren ervoor als eigen woning kon worden aangemerkt. De hypotheekrente voor deze woning is aftrekbaar indien aannemelijk is dat u de woning gaat bewonen binnen 2 jaren. Nieuwe structuren in vastgoed landDe afschaffing van de afschrijving op onroerende zaken kent mogelijkheden, meer.

Zonder deze aftrekpost zou immers een groot deel van de huiseigenaren hun bezit niet kunnen financieren. Inkostenvergoeding werknemerEen werkgever mag de werknemer een belastingvrije vaste onkostenvergoeding betalen, meer. In bepaalde gevallen zijn de kosten van de huur van een zeilboot aftrekbaar van de winst. De laatste tijd lijkt de aandacht van de belastingdienst voor de fiscale afschrijving wat toe te nemen. De kosten van je bedrijf vormen een veel uitgebreider gebied.

Voor de meeste eigen woningbezitters is de mogelijkheid om de rentelasten in aftrek te brengen op het inkomen verreweg de belangrijkste aftrekpost. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning kan er sprake zijn van het tijdelijke bezit van twee woningen, waarbij u uiteraard maar in één ervan woont. Voetballers en belastingenHoe kun je als voetballer belasting besparen, meer. Paarden en belastingenEen paard van de zaak, de fiscale mogelijkheden van een paard, meer. Je moet over je inkomen nog inkomstenbelasting betalen. HypothekenEen Rabobank hypotheek past zich aan aan de veranderingen in je leven.