Aftrekbaar zijn de uitgaven met betrekking tot het monumentenpand.
Tuin Fiscaal AftrekbaarAftrekbaar zijn de uitgaven met betrekking tot het monumentenpand. Met deze vorm van lenen wordt veel geadverteerd, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. De tuin kreeg in de afgelopen jaren een steeds grotere rol in ons leefmilieu. De drempel wordt berekend over de gezamenlijke waarde. Kortom bij verbetering van uw tuin met een min of meer permanent karakter. Het komt er namelijk op neer dat het merk door zijn eigen populariteit en wellicht dus door zr intensieve marketing verloren gaat. Bij fiscale partners worden de uitgaven samengeteld. Uw belastingadviseur kan hierover nader informeren. Bronkosten zijn geen aftrekbare uitgaven voor monumentenpanden. De kosten voor excursies zijn in het cursusgeld inbegrepen. Deze beoordeling is afhankelijk van de gesloten overeenkomsten.

Kosten die samenhangen met de verwerving van de woning zijn namelijk bronkosten. Als je geld wilt lenen, kun je gebruik maken van de overwaarde van je huis. Overwaarde is het verschil tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning.