Alle overige aandeleninformatie wordt verstrekt door Interactive Data.
Eigen Vermogen In EngelsZoals te zien is staan op de resultatenrekening kosten aan de debetzijde en opbrengsten aan de creditzijde, dit verschilt met de balans. Voor deze activiteit is een bepaald bedrag gerekend dat gebruikt mag worden. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit is een van tevoren vast gestelde activiteit die uitgevoerd moet gaan worden. Vaste Activa; dit zijn de gebruiksmiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals gebouwen, inventaris meubels, computers e. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden worden herbelegd.

Alle overige aandeleninformatie wordt verstrekt door Interactive Data. Het gaat hier bijvoorbeeld om een hypotheek, een banklening of een nog niet betaalde leverancier deze laatste wordt dan een crediteur genoemd. Vorderingen; dit zijn de geldbedragen die de instelling nog te goed heeft de zogenaamde debiteuren, bijvoorbeeld collegegeld, subsidies e. Dit wordt dan nog steeds aan de linkerzijde gezet, maar dan als negatief saldo.

Koersdata is 15-20 minuten vertraagd volgens de regels van de beurs. Deze ratio drukt uit in hoeverre de organisatie in staat is om zijn schulden te betalen. Certificaten van aandelen Triodos Bank vormen al sinds onze oprichting in 1980 een solide belegging. Rendementen volgens de berekening van Tijd Beursmedia. Het gebruiken van de voorziening voor de daadwerkelijk aanschaf waarvoor gespaard is wordt onttrekking genoemd.

Het toevoegen van geld aan de voorzieningen wordt dotatie genoemd. Ook de totale balanswaarde zegt iets over de gezondheid van de instelling. De balans is een momentopname van een overzicht tussen de bezittingen van een instelling en de manier waarop de bezittingen zijn gefinancierd. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden.