Alle rechten en plichten gaan over op de nieuwe eigenaar.
Bedrijfsovername RechtenEen werknemer heeft recht op maximaal 13 weken bij een volledige baan gedurende maximaal een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden een halve week vrij. De werknemer die een kind adopteert of als pleegkind opneemt, heeft recht op maximaal vier weken. En dan bent u, met slechts een B-rijbewijs, onverzekerd. Hij bepaalt bijvoorbeeld hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht. Ook in een heel ander geval heeft het hof dezelfde hoofdregel inmiddels toegepast.

Transactie waarbij deel van de aandelen van een onderneming op de beurs worden geplaatst. Een werknemer heeft recht op onbetaald verlof om als lid vergaderingen van de Eerste Kamer of rechtstreeks gekozen organen bij te wonen. Regelmatig blijkt dat automobilisten onverzekerd rijden zonder dat zij dat weten. Voor een beginnend bedrijf is het enorm belangrijk dat het optimaal kan starten. Verplichting tot het verrichten van werkzaamheden op een andere tijd en locatie dan gebruikelijk. De maximale periode van een overeenkomst voor bepaalde tijd is 36 maanden. Als deze zonder goede reden weigert passende arbeid te verrichten.

Veel informatie kunt u terugvinden in uw jaarrekening. Dit gaat door zolang hij recht heeft op loon, dus zelfs als hij ziek is. De werknemer heeft wel recht op een schriftelijke reden van opzegging als hij daarom vraagt. Bij de overdracht treedt de overnemende ondernemer in de plaats van de overdragende ondernemer. Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.