Als u de makelaarskosten meefinanciert in het hypotheekbedrag, zijn ze fiscaal aftrekbaar.
Met name bij de spaarhypotheek bent u per saldo voordeliger uit. In het jaar van aankoop kunt u een aantal eenmalige kosten aftrekken. Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. De tijdsduur meestal berekend in aantal maanden dat u een lening moet terugbetalen. Eigen geld dat u bijvoorbeeld heeft geworven door te sparen of doordat u geld heeft overgehouden uit de verkoop van uw vorige woning.

Waarde die een huis opbrengt bij vrijwillige verkoop. Het moment dat de bouwer de nieuwbouwwoning overdraagt aan de koper. Dit is dus voor aftrek van de kosten binnen de beleggingsfondsen. Over het bedrag dat u in depot heeft staan, ontvangt u rente. Een hypothecaire lening waarbij periodiek, meestal maandelijks, door de hypotheekgever de klant aan de hypotheeknemer de bank een vast bedrag wordt betaald. Bezichtigingen met andere gegadigden blijven wel mogelijk. Het inkomen uit arbeid dat dient als basis voor een hypotheekgarantie.

Royementskosten en boeterente, betaald bij aflossing van een bestaande geldlening. Een toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde, geen transactie met andere te zullen bevorderen. Wordt, vanwege de hoge aanvangslasten, nauwelijks meer afgesloten. Hierbij houdt hij rekening met de fiscale eisen die de fiscus stelt. De andere inschrijvingsvorm is de hypotheek met vaste inschrijving. Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering van kapitaalgoederen.

Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. Situatie waarin het algemene landelijke prijspeil stijgt en leidt tot waardevermindering van het geld. Extra rente als u te laat uw normale termijnen betaalt. Als u alsnog een jaaropgave wenst waarin de aflossing is verwerkt, belt u dan naar het telefoonnummer dat op uw jaaropgave staat vermeld. We spreken in twee situaties sprake van oversluiten.