Balanspost die deel uitmaakt van het eigen vermogen van een onderneming.
Eigen Vermogen BvDe rente die is toe te rekenen aan het teveel aan vreemd vermogen is niet aftrekbaar. Geld uitzetten tegen een vergoeding, zoals rente of dividend zie belegde middelen. Tijdelijke overschotten die omgezet zijn in vermogenstitels, maar op een zodanige wijze dat zij weer op korte termijn snel en met gering vermogensverlies in liquide middelen kunnen worden omgezet. De koopsom wordt niet feitelijk betaald, maar schuldig gebleven aan Holding B. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Vooralsnog lijkt de regering dit echter niet van plan te zijn.

De regeling ziet dus vooral op leningen van andere B. Het heeft een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. McCarthy als directeur van Nedzorg heeft ontvangen. Stel Broer 1 en Broer 2 houden beide de helft van de aandelen in Holding B. McCarthy heeft niet de door de wet vereisde informatie aangeleverd. Het is dus mogelijk dat er nog een tegemoetkoming wordt gegeven. De rol van Pepijn Koch is in de zaak van de pretoriusstraat bijzonder interessant. Het is werkkapitaal dat kan worden aangewend voor investeringen. Een management buy-out kan hierdoor moeilijker haalbaar worden.

De stand van de nog te compenseren verliezen is opgelopen tot e 100. Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover. Wat dhr McCarthy betreft is de vergunning dus terecht ingetrokken. Nederlandse benaming voor Angelsaksische term Business Studies. Daarbij worden leningen van banken niet meegenomen. Over de twee laatstgenoemde voorbeelden bestaat momenteel nog discussie met de regering. Begrote kosten geven enerzijds een verwachting aan, maar tegelijk zijn ze een norm die niet overschreden mag worden.