Bedrijven met ingezakt perspectief hebben we gesaneerd.
Statische En Dynamische LiquiditeitDe Nieuwe Wereld Orde en haar democratisch gehalte. De vrije markt economie heeft haar grenzen nu al overschreden. De nieuwe leefbare orde zal weer van onderop kleinschalig moeten worden opgebouwd.

Er kunnen deskundige personen worden benoemd in de leiding van de NV. Kengetallen zijn cijfers die de verhouding tussen bepaalde zaken aangeven. Er is aansprakelijkheid voor de daden van medefirmanten. Daarbij is belangrijk dat uw boekhouder consistentie waarborgt in de wijze waarop het jaarverslag wordt opgesteld. Indianen en aboriginals en andere bedreigde diersoorten en planten.

De certificaathouder heeft geen stemrecht in de AVA. Het zwarte geld wordt weer wit, en het rood verdwijnt en alles krimpt. Er vindt die dag echter geen handel via het orderboek meer plaats. Overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende periode. Steeds minder wasmiddel in een steeds kleiner pak voor dezelfde prijs.

Dit om de orderuitvoering rechtvaardig te doen verlopen. De aandelenhouders worden beschouwd als de eigenaren van de NV. Het communisme was slechts een harde cover die de lading, de onderhuidse orde bedekt hield. Ondanks de bezwaren kan de ratioanalyse toch nuttig zijn. De eenmanszaak is een zeer flexibele ondernemingsvorm.

De eigenaar heeft een directe betrokkenheid bij het bedrijfsresultaat. In de voorbije 100 jaar zijn geen noemenswaardige successen geboekt. Ze kunnen worden ingelegd, gewijzigd of geannuleerd. Er volgt een openingsveiling, waarna de doorlopende handel wordt voortgezet.