Bedrijven proberen het personeel te motiveren door hen mede eigenaar te maken.
Kostenvoet Eigen VermogenBedrijven proberen het personeel te motiveren door hen mede eigenaar te maken. Het gaat hierbij met name om de vraag hoe de kasstromen zo objectief mogelijk voor de toekomstige periode voorspeld kunnen worden. Hierdoor zullen nationalistische gevoelens minder kans krijgen. De liquiditeit van de Level I ADRs en de RADRs is zeer laag. Er zijn globaal zeven oorzaken voor segmentatie aan te wijzen. Daarnaast speelt de tijdshorizon een belangrijke rol. Er volgt wel een notering aan een officiŽle Amerikaanse aandelenmarkt.

Als derde kunnen de transactiekosten genoemd worden. De ADRs kunnen op dezelfde manier worden verhandeld als elk ander aandeel. Vanzelfsprekend zal crosslisting hier niets aan veranderen. De ongesponsorde vorm komt tegenwoordig nauwelijks nog voor. Tevens zal dan aangeven worden op welke manier deze aanpassingen in de analyse dienen te worden opgenomen. Dit zal het vertrouwen in de onderneming en het management doen toenemen. Natuurlijk speelt ook de lengte van de onderzochte periode een evidente rol.

De informatie voorziening vormt het vijfde obstakel. Deze neemt de aandelen van de onderneming in het moederland in bewaring. Vervolgens zullen de probleemstelling en de waarde effecten besproken worden. Als laatste valt een te kleine thuismarkt te noemen. Beschermingsconstructies zijn als zesde punt te noemen. Een gesegmenteerde aandelenmarkt is niet per definitie inefficiŽnt. De problemen omtrent verslaggeving vormen het grootste bezwaar. Het is goed mogelijk dat beleggers na een halfjaar van een koude kermis thuis komen. Ook regelgeving speelt een belangrijke rol bij marktsegmentatie.

Tenslotte wordt het rapport afgesloten met mijn conclusie.