Beschikbaar vermogen investeren in effecten aandelen, obligaties.
Lang Vreemd VermogenOp soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal. Hangt er van af wat voor soort debiteuren het zijn, bij grote bedrijven lagere rente, bij particulieren hogere rente. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. In het financieringsplan staat hoe u de benodigde investeringen denkt te financieren. De rente wordt alleen betaald als er ook van het krediet gebruik wordt gemaakt. De eenmanszaak is een zeer flexibele ondernemingsvorm.

Voor de stille vennoot ligt hierin juist het nadeel. Het is echter lastig om een norm weer te geven, omdat vaak een nadere analyse van de debiteurenlijst nodig is om excessen zichtbaar te maken. Als bij intensieve financiering na een aantal jaar steeds hetzelfde aantal productiemiddelen in gebruik is. De cijfers in de balans geven een momentopname weer. Ook voor minder omvangrijke ondernemingen zijn er vele manieren om makkelijk geld te verdienen door te werken aan het werkkapitaal. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. Ondanks de bezwaren kan de ratioanalyse toch nuttig zijn. Er kunnen deskundige personen worden benoemd in de leiding van de NV.

Het bedrag dat het bedrijf ter beschikking heeft voor de financiering van vlottende activa.