Besluit u de kosten mee te financieren dan komt dit deel van de (hypotheek)schuld terecht in box 3.
Fiscaal HypotheekBesluit u de kosten mee te financieren dan komt dit deel van de hypotheekschuld terecht in box 3. Samen met de inkomsten uit salaris, pensioen, sociale uitkering, auto van de zaak en winst uit onderneming wordt het belastbare inkomen uit box 1 gevormd. Over het belastbare inkomen uit werk en woning dient u een tarief te betalen. Ga eerst met uw restauratieplan naar de monumentenzorger van uw gemeente. Als vergunningverlener en meestal ook begeleider van de restauratie van een rijksmonument kan hij of zij u vertellen wat er wel en niet mag binnen uw gemeente en in uw specifieke situatie. De verschuldigde rente over dat deel is niet aftrekbaar. Als eis wordt gesteld dat minimaal 20 jaar premie moet zijn betaald en dat de looptijd niet langer is dan 30 jaar.

Het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente vallen in box 1. Er heeft een positieve kredietbeoordeling door het Restauratiefonds plaatsgevonden.