Betekenis Vermogen om direct opeisbare vorderingen te betalen.
Betekenis Vermogen om direct opeisbare vorderingen te betalen. De procureur van eiseres concludeert tot handhaving van het gevorderde. Voor deze activiteit is een bepaald bedrag gerekend dat gebruikt mag worden. Vertaling uit het Engels van een toespraak door prof. Dit is een van tevoren vast gestelde activiteit die uitgevoerd moet gaan worden. Vaste Activa; dit zijn de gebruiksmiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals gebouwen, inventaris meubels, computers e. Dit wordt dan nog steeds aan de linkerzijde gezet, maar dan als negatief saldo. Vreemd vermogen; dit is geld van derden die het bedrag of geleend hebben aan de instelling of nog geld krijgen van de instelling.

De balans is een momentopname van een overzicht tussen de bezittingen van een instelling en de manier waarop de bezittingen zijn gefinancierd. Het gebruiken van de voorziening voor de daadwerkelijk aanschaf waarvoor gespaard is wordt onttrekking genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om een hypotheek, een banklening of een nog niet betaalde leverancier deze laatste wordt dan een crediteur genoemd. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen.