Bij een te hoog eigen vermogen vervalt het recht op huurtoeslag.
Huurtoeslag Eigen VermogenIn 2008 geldt dit ook voor uitkeringen uit het DES-fonds. Minister Vogelaar heeft de Kamer toegezegd deze bezuinigingsronde te corrigeren. De genoemde verhoging van de normhuren wordt per 1 januari 2008 teruggedraaid. Huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurkosten. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed.