Bij voorkeur met producten met een totaal andere insteek.
Totaal VermogenSchulden behoren tot het lang vreemd vermogen indien de verplichtingen een looptijd hebben van meer dan een jaar. De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen. Het eigen vermogen is dat deel van het vermogen dat resteert van de activa na aftrek van het vreemd vermogen. Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door afspraken met banken en andere financiers en voor een deel voortvloeit uit het primaire proces, zoals crediteuren die krediet verstrekken doordat ze uitstel van betaling geven.

Tot het kort vreemd vermogen behoren de schulden die een looptijd kennen van min-der dan een jaar. Deze manier van rekenen is een verkorte manier om een reeks bewerkingen uit te voeren door steeds verder te gaan met het bedrag dat al berekend was en daar een volgend bedrag bij op te tellen of af te trekken. Bij voorkeur met producten met een totaal andere insteek. Let op! De FOREXhandel kan tot aanzienlijke verliezen leiden en is zeker niet voor iedereen geschikt. Goed moneymanagement is van levensbelang voor zowel beroepsspelers als beleggers en traders.

Productie op bestelling, meestal per stuk, maar het kan ook in grote aantallen. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing. In 1912 gaat China over op de Gregoriaanse Westerse kalender.