Binnen die hoofdrubrieken vindt u verschillende subrubrieken.
Wao En Eigen VermogenWulbz-uitkering een uitkering krachtens de vangnet-Ziektewet ontvangen. Voor die verzekering wordt door de werkgevers premie betaald. Kijk eerst in de lijst met meest gestelde vragen of u het antwoord op uw vraag ziet. Wat de oorzaak van de ziekte is en of deze lichamelijk is of psychisch mag daarbij niet uitmaken. Wel kunnen zij worden herkeurd volgens nieuwe strengere criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering. Iemand die al enige maanden ziek is, is allereerst bezig met het verwerken van het verlies van zijn of haar gezondheid en mogelijk ook nog met het genezen.

De adviesrubrieken bevatten meer dan 9400 vragen en antwoorden. Sommige UVI's hebben zo'n grote achterstand dat het ze niet lukt iedereen op tijd te keuren. Degene die met u meegaat mag niet het woord voeren maar mag u wel herinneren aan dingen die u nog wilde zeggen, of iets aanvullen. Binnen die hoofdrubrieken vindt u verschillende subrubrieken. Wanneer u enige tijd ziek blijft, zult u opgeroepen worden door de arbo-arts.

Voor mensen die deels arbeidsongeschikt raken als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte komt er een Extra Garantieregeling Beroepsrisico's. Arbo-zorg dient de werkgever zich te verzekeren van deskundige ondersteuning. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard en niet meer in uw oude functie kunt werken heeft u de plicht te solliciteren.

Met deze wetgeving heeft Nederland zich een unieke positie verworven binnen Europa. Het verschil tussen die twee uitkeringen wordt het AO-gat genoemd. De heer Van der Putten geniet bekendheid als auteur van diverse publicaties, waaronder de bundel "Wet op de lijkbezorging " en het "Handboek Wet op de lijkbezorging". En binnen de subrubrieken duizenden vragen en antwoorden.

Werknemers die minder dan 35 procent, oftewel 'licht', arbeidsongeschikt zijn hebben geen enkel recht op een loonaanvulling als ze werken. Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen naar de keuring die u kan ondersteunen. Tegenover de zorgtaak van de werkgever staat die van de werknemer.