Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 21.
Co FinancieringCommissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 21. Ook mogen bestuursleden niet langer dan 12 jaar blijven zitten. Statencommissie Economische Zaken, Landbouw en Europa. De ministerraad heeft ingestemd met wijziging van de Wet op de kamers van koophandel. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Daarmee wordt onder meer het maximum aantal bestuursleden van de Kamers van Koophandel gehalveerd tot 24.

Statencommissie voor Zorg, Maatschappelijk Welzijn en Cultuur.