Daar is namelijk geen wettelijke basis voor aanwezig.
Zowel afstuderen in het buitenland, met een inschrijving bij een Nederlandse opleiding, als het volgen van een volledige studie is mogelijk. Studerende moeders kloppen bij eigen instelling aan voor steunpunt. Daar is namelijk geen wettelijke basis voor aanwezig. De IB-Groep geeft middels een Bericht aan de ouders weer wat de hoogte is van de veronderstelde ouderlijke bijdrage. Dit wetsvoorstel wijzigt de vereenvoudigde berekening die ertoe leidt dat een deel van de studerenden die door deze berekening aanvankelijk een lagere beurs kreeg, alsnog een hogere aanvullende beurs krijgt toegekend. Dit om de onbillijke gevolgen van de vereenvoudigde berekeningswijze op te vangen.

De jonge ondernemer had een bezwaarschrift ingediend bij de IB-Groep en is verongelijkt. Het komt voor dat ouders het niet eens zijn met de hoogte van de vastgestelde bijdrage. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht en pleitnotities overgelegd.

Er bestaat dan een mogelijkheid om tegen de beslissing een bezwaarschrift in te dienen. Ik hoop dat deze tips u duidelijk hebben gemaakt wat de ouderlijke bijdrage wsf betekent. Het is echter niet zo dat de ouders de ouderlijke bijdrage daadwerkelijk aan hun kind moeten betalen.