Daarom verdient uw schip een verzekering en financiering op maat.
Daarom verdient uw schip een verzekering en financiering op maat. Het zijn deze twee uitgangspunten die u garanderen dat uw jacht op de meest verstandige wijze wordt gefinancierd en verzekerd. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 41en 43. Wij zijn de laagste aanbieder in de markt, hoe komt dat? Door een scheepshypotheek dezelfde kenmerken te geven als uw huishypotheek. Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 17, alsmede bijlage VII, artikel 11, lid 2, en artikel 48.

Daarom kunnen wij u van dienst zijn met een uitgebreide kennis van zowel financieringen als de fiscaliteit gecombineerd met die van boten. Als actief catamaranzeiler en assurantie tussenpersoon mag u van ons dan ook de ultieme watersportpolis verwachten. Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48. Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 83, lid 2. Door onze ruim 60 jaar ervaring zijn wij specialisten op dit vakgebied. Wij helpen u met het verzekeren en het financieren van pleziervaartuigen en hieraan gerelateerde risico's.

Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Dell's Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag of op Dell. Er is nog geen evaluatie van de nieuwere elementen van het beleid. Ook voor een jachthypotheek bent u bij ons aan het juiste adres. Want het verzekeren van schepen voor beroepsvaart en pleziervaart is niet iets wat we er even bijdoen. Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikelen 40, lid 3, en artikel 83, lid 2.

Ook is het financieren van schepen onze specialiteit. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie.