Dan wordt niet de link gelegd tussen belastingplicht en uitkering.
Belasting Eigen VermogenDe enige reden die Belastingen kan nagaan is dat het zo kan zijn dat de uitkering op naam staat van bijvoorbeeld de man en de aanslag op naam van de vrouw. Waarom krijgen sommige mensen die langdurig onafgebroken alleen een bijstandsuitkering genieten geen aanslagbiljetten meer toegestuurd maar anderen in precies dezelfde situatie wel. Dan wordt niet de link gelegd tussen belastingplicht en uitkering. Dit maakt de voorgestelde regeling echter onmogelijk. Ik heb me laten vertellen dat ik belasting moet betalen op de overwaarde als ik mijn huis verkoop. De regering stelt twee maatregelen voor om het gat, dat hierdoor in de Nederlandse begroting is ontstaan, te dichten. De rente die is toe te rekenen aan het teveel aan vreemd vermogen is niet aftrekbaar.

Zoals gezegd vraagt Belastingen welke personen op 1 januari een uitkering ontvangen. Dit betekent dat diegene geen bijstandsuitkering meer heeft. Het is niet zo dat wanneer de gemeente geautomatiseerd kwijtschelding verleent ook het waterschap kwijtschelding verleent. Zou u ons in het kort kunnen vertellen hoe de regeling geautomatiseerde kwijtschelding exact werkt en welke criteria er zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Wie regelt of men voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. Wij vinden dit rechtsongelijkheid omdat dezelfde gevallen verschillend worden behandeld. Vooralsnog lijkt de regering dit echter niet van plan te zijn. Stel meneer Jansen heeft alle aandelen in Holding B. Uw brief met de dagtekening 27 juli 2007 heb ik op 6 augustus 2007 ontvangen. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Indien iedereen die recht heeft op automatische kwijtschelding dat ook daadwerkelijk krijgt, zou dit probleem zijn opgelost. Ik vertrouw er op u voldoende te hebben ge´nformeerd.

De regeling ziet dus vooral op leningen van andere B. Desondanks worden nog steeds geen aanslagbiljetten gestuurd en lijkt de automatische kwijtschelding gecontinueerd te worden. De stand van de nog te compenseren verliezen is opgelopen tot e 100. Wanneer de gemeente geautomatiseerd kwijtschelding verleent geldt dit dan ook voor de waterschapslasten. Degene waarbij de uitkering is stop gezet zal dan niet worden doorgegeven. Wij meenden dat indien automatische kwijtschelding werd gegeven, dit dan ook gold voor de waterschapslasten.