Dat is een veel betere weg dan sleutelen aan de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten.
Lening Fiscaal AftrekbaarDat is een veel betere weg dan sleutelen aan de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten. Gevolg hiervan is dat dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Morrelen aan de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten, zoals afgelopen jaar in Duitsland en Denemarken, is geen goed middel. Overwaarde is het verschil tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning. Het is onverstandig om voor ondernemingen de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten te elimineren. Overwaarde kan ontstaan door stijging van de huizenprijzen en doordat je een deel van je hypotheekschuld hebt afgelost. Wel moeten banken er beter voor zorgen dat de schuldenlast bij een bedrijf niet te hoog oploopt. Als je geld wilt lenen, kun je gebruik maken van de overwaarde van je huis. De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Willen we te hoge schuldenlasten vermijden, dan moeten we zorgen dat banken hun rol als waakhond goed blijven spelen.

Het is zeer de vraag of het beoogde doel, afremmen van gebruik van vreemd vermogen bij acquisities, daarmee bereikt wordt. De subprime-crisis heeft laten zien wat er kan gebeuren als miljoenen mensen tegelijk gepusht worden om meer schuld aan te gaan dan verantwoord is. Met deze vorm van lenen wordt veel geadverteerd, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Niet alleen bedrijven, ook personen kunnen zichzelf opzadelen met meer vreemd vermogen dan goed voor ze is. Wanneer je in je eigen woning een ruimte verhuurt, kan dat fiscale gevolgen hebben. Deze variant dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is. Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing.