De Adviseurswijzer helpt bij het vinden van een adviseur bij de bedrijfsovername.
Personeel Bij BedrijfsovernameOmdat onze organisatie zelf geen producent is, kunnen we op zeer korte termijn inspelen op nieuwe trends en zijn daardoor niet produktgebonden. Het kan voorkomen dat werknemers moeten afvloeien overtolligheid, maar daar staat dan wel een hoge vergoeding tegenover. Genoemde sectoren geven dan ook allerminst een begrenzing aan. Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations.