De Gedragscode treedt in werking op 1 januari 2007.
Gedragscode Hypothecaire FinancieringDeze nieuwe concept gedragscode is nog niet in werking getreden. Een natuurlijk persoon die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt. De Gedragscode treedt in werking op 1 januari 2007. De grootte van het aflossingsvrije leningdeel is er daarvan maar één. In dit document is de tekst van de Gedragscode en een toelichting daarop opgenomen. Dit kan de financier mondeling of schriftelijk doen. Wat zijn later de gevolgen als ik schriftelijk laat vastleggen dat mijn financiering te hoog tov mijn inkomen?.

Ingeval van afwijkingen tussen de tekst en de toelichting is de tekst van de Gedragscode beslissend. Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Samenvattend kan gesteld worden dat de toetsrente art. Het wordt voor een hoop mensen wel moeilijk om dan nog aan een fatsoenlijk huis te komen. Een deel van die gebeurtenissen heeft u misschien nu al gepland. Ingeval de ondergetekenden besluiten tot aanvulling c. Het bindend advies kan worden vernietigd door de gewone rechter. Dus een hogere verstrekking is mogelijk zolang dit maar goed onderbouwd is?.