De Stichting heeft uitsluitend inkomsten uit beleggingen.
Stichting Financiering Voortzetting PensioenverzekeringVoortzetting van pensioenopbouw bij werkloosheid is ook nooit een overheidstaak geweest. In de jaren negentig waren de baten en lasten redelijk in evenwicht en nam het vermogen toe. De Stichting heeft uitsluitend inkomsten uit beleggingen. Raadpleeg een pensioendeskundige alvorens waardeoverdracht te plegen. Over vier jaar leidt de afschaffing van de vervolguitkering tot enige besparing voor de Stichting. Omtrent de omvang in de komende jaren zijn nauwelijks uitspraken te doen. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt van vele factoren af. Mochten er achteraf feiten of omstandigheden aan het licht komen die een heropening van de zaak wettigen, dan kan een finale kwijting soms toch worden opengebroken. De huidige samenstelling vloeit voort uit de ALM-studies. Het is een ander begrip dan het begrip dienstjaren.

Het gaat dus om de koersgevoeligheid van de totale portefeuille. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. In de institute cargo clauses heet deze uitsluiting war exclusion clause. In de institute cargo clauses heet deze uitsluiting strikes exclusion clause. De term wordt evenwel in ruimere zin gebruikt ter aanduiding van vrij van oorlogsmolest. Een recente evaluatie laat uitsluitend positieve geluiden horen over de Arbeidsadviseur.

Informatiebijeenkomsten voor recent ontslagen leden. Wordt wel toegepast als een schip van eigenaar verwisselt. Er geldt een eenmalige wachtperiode van een half jaar. Pensioenleeftijd volgens uw pensioenregeling is 65 jaar en u wordt op uw 58ste ontslagen. Bovenstaande berekening is slechts een voorbeeld en gebaseerd op eindloonregeling. Klanten zijn tevreden over de wijze waarop zij worden behandeld en zijn enthousiast over de klantgerichtheid en deskundigheid van de Arbeidsadviseur. Vooral voor huizenbezitters biedt een dergelijke verzekering extra zekerheid. Het betreft hier uitgaven voor werkloze werknemers van 40 jaar en ouder. Als u ontslagen bent of als u weet dat u binnenkort ontslagen wordt, is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk uiterlijk een dag nadat u werkloos bent geworden, inschrijft bij het Centrum Werk en Inkomen CWI.