De adviesrubrieken bevatten meer dan 9400 vragen en antwoorden.
Wao En Eigen VermogenDegene die met u meegaat mag niet het woord voeren maar mag u wel herinneren aan dingen die u nog wilde zeggen, of iets aanvullen. Wanneer u enige tijd ziek blijft, zult u opgeroepen worden door de arbo-arts. Wat de oorzaak van de ziekte is en of deze lichamelijk is of psychisch mag daarbij niet uitmaken. Werknemers die minder dan 35 procent, oftewel 'licht', arbeidsongeschikt zijn hebben geen enkel recht op een loonaanvulling als ze werken. En binnen de subrubrieken duizenden vragen en antwoorden. Het verschil tussen die twee uitkeringen wordt het AO-gat genoemd.

Deze arts heeft meestal niets met uw werk te maken. Arbo-zorg dient de werkgever zich te verzekeren van deskundige ondersteuning. Binnen die hoofdrubrieken vindt u verschillende subrubrieken. Tegenover de zorgtaak van de werkgever staat die van de werknemer. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard en niet meer in uw oude functie kunt werken heeft u de plicht te solliciteren.

Kijk eerst in de lijst met meest gestelde vragen of u het antwoord op uw vraag ziet. Iemand die al enige maanden ziek is, is allereerst bezig met het verwerken van het verlies van zijn of haar gezondheid en mogelijk ook nog met het genezen. De heer Van der Putten geniet bekendheid als auteur van diverse publicaties, waaronder de bundel "Wet op de lijkbezorging " en het "Handboek Wet op de lijkbezorging".