De banken moeten altijd voldoende geld in huis hebben.
Goud is slechts een metaal en de prijs ervan per kilogram varieert dagelijks. Het is ook mijn voorspelling dat na deze huidige crisis de traditionele goudstandaard weer zal worden ingevoerd, onder enorme druk van de mensen zelf, waartegen de overheden niet langer bestand zullen zijn. Het risico dat de Staat loopt met het aandeelhouderschap is beperkt. Ja, als je niks kent en enkel weet dat je het bij de anderen moet halen, dan is alles simpel en eenvoudig, en duidelijk te verantwoorden. Onze Lorre is een echte postmodernist, en eist het recht op woorden te gebruiken zonder rekening te hoeven houden met hun normale betekenis. Amsterdam is het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Dit lijkt wel op de jongedame die doorgesneden wordt en ondertussen toch met haar voeten blijft bewegen.

Discontopolitiek is een niet-verplichtend instrument. Op de lange termijn kan het rentepeil stijgen, of kan de inflatie toenemen. Het kapitaal dat in goudstukken is belegd, levert geen enkel inkomen op. Ja, Michael, geruststellende woorden kunnen we wel geven, maar daar heb je weinig aan. Dus als we even aannemen dat de hier geciteerde miskleun dit over het hoofd heeft gezien, dan kunnen we er inderdaad iets als jouw interpretatie in lezen. Hier gebruik ik investeren en consumeren in de normale betekenis. Kasbons kunnen verkocht worden via de openbare veiling van de beurs. Bestuur, en het beoordelen en goedkeuren van de jaarrekening. Het zal blijken dat sommige elementen uit de tekst, voornamelijk lidwoorden en leestekens, géén complete onzin zijn.

Er is voordeel bij te halen; en niet zo weinig ook. Kasbons aan toonder genieten deze waarborg dus niet. In de 18e eeuw investeerden beleggers massaal in de South Sea Company. Terwijl je indien je er een reuzekasteel met zou bouwen, je zeker bent dat je werkgelegenheid creeert. Lorre vergeet ook dat er voor een belasting op aanwas logischerwijze ook een aftrek voor afwas zou moeten bestaan zoals in de VS. De toestand waarin het stuk zich bevindt is van het grootste belang. Het rendement van een kasbon is zeer eenvoudig te berekenen.

Dezelfde bepalingen als voor alle aandelenfondsen zie elders.