De gemiddelde debiteurentermijn bedraagt bij hen 28 dagen.
Gemiddelde LiquiditeitDe omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. De eventuele ontslagvergoeding van de huidige leden van de Raad van Bestuur is anderhalf jaar salaris. De gemiddelde debiteurentermijn bedraagt bij hen 28 dagen. Op beide punten respecteert de Raad van Commissarissen de bestaande contracten. Andere bancaire activiteiten hebben minder prioriteit. De groep instellingen is door de jaren heen niet consistent samengesteld.

Voor dienstverleners bijvoorbeeld gelden doorgaans lagere normen. Bij een nieuwe benoeming zullen de betreffende best practices van de Code worden gevolgd. Is het percentage dubieuze debiteuren erg laag, dan zal bijvoorbeeld een financier met een wat lagere current ratio genoegen nemen dan wanneer het percentage dubieuze debiteuren hoog is. Financieel gaat het de bedrijven in deze sectoren niet slecht.