De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de omzet per aandeel.
Bedrijfswinst plus afschrijving op materiŽle vaste activa, afschrijving op immateriŽle vaste active en aflossingen. Brandstoffen die afkomstig zijn uit resten van plantaardig en dierlijk leven uit een geologisch verleden, bijvoorbeeld kolen, olie, aardgas en turf. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel. Een corporate persbericht is nieuws dat aan de eisen voldoet voor publicatie door een bedrijf dat aan de aandelenbeurs van Stockholm staat genoteerd. Een bedrijf dat op zich goed rendeert, kan toch in de problemen komen. Dit is een goede graadmeter voor de vraag hoe financieel gezond uw bedrijf is.