De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel.
Gemiddeld Eigen VermogenBedrijfswinst plus afschrijving op materiŽle vaste activa, afschrijving op immateriŽle vaste active en aflossingen. Opbrengsten minus alle kosten die gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering, maar exclusief financiŽle onderdelen en belastingen. Winst vůůr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten.