De liquiditeit is te vergelijken met die van fondsen in het algemeen.
De banken moeten altijd voldoende geld in huis hebben. De keuze van de voordeligste kasbon is niet erg omslachtig. De liquiditeit is te vergelijken met die van fondsen in het algemeen. Vertaling uit het Engels van een toespraak door prof. Voor filialen van Europese buitenlandse banken, kan het bedrag verschillen. Bloomberg Tradebook, of rechtstreeks via het internet. De metafoor van de pindakaas versus het geld, dat bij de fusie van twee banken vrijkomt, lijkt duidelijk. Voor een wereld zonder kapitalisten moet je wat over hebben.

Enkel het makelaarsloon dat betaald moet worden aan de tussenpersoon. Voor mij is er altijd maar een bank geweest, de Rabo. De laatste jaren hebben hier tal van wijzigingen plaatsgevonden. Laten we proberen dat op een korte manier te schetsen. Bovendien zijn het de bruto-intresten die herbelegd worden. Wat ik meen dat Lorre wil zeggen, is dat hij winst uit kapitaal meer wil belasten, in de hoop dat men eerder zal consumeren dan investeren. Snel stijgende inflatie is hyperinflatie of galopperende inflatie.

Dit belemmert de efficiŽte allocatie van besparingen. Dat de economie daarna wel niet meer groeit is maar een detail. Een bank is solvabel als ze voldoende eigen vermogen heeft om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen. Het kapitaal dat belegd is in materieel goud brengt niets op. Nominale rentevoet = het rentepercentage dat wordt overeengekomen als de te betalen rentevergoeding.