De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object.
Onderneming En FinancieringNa afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

Er zijn veel manieren om uw bedrijf te financieren. De inbreng van eigen middelen is ook belangrijk bij het krijgen van leningen. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Er is ook sprake van een schenking als u een lening bent aangegaan waarbij de rente lager is dan de marktrente.