De modellen zijn bedoeld voor nieuwe overeenkomsten.
De modellen zijn bedoeld voor nieuwe overeenkomsten. In gevallen waarin de overname van een onderneming laat in het kalenderjaar plaatsvindt kunnen knelpunten ontstaan. Niet voor de indirecte beleggingen in durfkapitaal. Een ondernemer is op 1 juli 1991 een onderneming begonnen. Deze condities dienen te worden vastgelegd in een onderhandse of notariŽle overeenkomst.

Om een berekening te kunnen maken, gaan wij uit van een lening van fl. Zijn de faciliteiten van toepassing in de volgende situatie. Is tussen partijen een variabele rente overeengekomen die op een bepaald moment hoger is dan de wettelijke rente dan zijn de faciliteiten vanaf dat moment niet langer van toepassing. Dit is een risicodragend kapitaal, met name van een jonge onderneming.

Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De geldverstrekker komt niet in aanmerking voor de faciliteiten. Hij heeft een pand gekocht en wil een restaurant beginnen. Er is geen belasting verschuldigd als u en uw echtgenote totaal niet meer dan fl. Het kan echter ook zo zijn dat bij slechte resultaten u geen of een negatief rendement behaalt. Wanneer een ondernemer bereid is risico's te nemen. Een ondernemer is op 1 april 1988 met zijn vader een maatschap aangegaan. Het bestaan van een fiscale eenheid speelt hierbij geen rol. Deze koopt een pand om aan de werkmaatschappij te verhuren. In ons antwoord beoordelen wij diverse alternatieven op hun fiscale gevolgen. Een ondernemer is op 1 augustus 1990 met zijn vader een maatschap aangegaan.

Met geleend geld koopt hij vervolgens de aandelen weer terug. Wij raden u aan deze alternatieven met uw belastingadviseur en uw neef te bespreken. Aan mij zijn met betrekking tot de regeling vragen gesteld. Nadien wordt de onderneming ingebracht in een besloten vennootschap. Ja, de ondernemer is aan te merken als beginnende ondernemer. Nee, de termijn van acht jaren zoals bedoeld in artikel 5. Indien uw neef onverhoopt niet aan zijn financiŽle verplichtingen kan voldoen, dan komt het verlies op uw lening onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrek in mindering op uw inkomen in box 1, 3, dan wel 2. Dit kan als uw neef fiscaal kwalificeert als startende ondernemer.