De naam is een paar jaar geleden veranderd in 'Regeling Durfkapitaal'.
Voorwaarde is wel dat hij de lening aanwendt voor investeringen in zijn restaurant. Om inventaris, machines en vervoermiddelen te financieren. Om een berekening te kunnen maken, gaan wij uit van een lening van fl. Bij zowel operationele lease als financiŽle lease koopt de leasemaatschappij voor u het gewenste bedrijfsmiddel van de leveranciers. Dan kan immers de tijdspanne tussen het moment van overname en het moment waarop de geldlening moet zijn verstrekt, te kort blijken. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de ondernemer.

Met durfkapitaal kunt u uw bedrijf voorzien van een stevige financiŽle injectie. Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. De naam is een paar jaar geleden veranderd in 'Regeling Durfkapitaal'. Tenslotte blijken ervaren investeerders hun ongerealiseerde beleggingen waarvoor geen marktwaarde te bepalen is voorzichtiger te waarderen dan hun jongere collegae. Indien uw neef onverhoopt niet aan zijn financiŽle verplichtingen kan voldoen, dan is het verlies op uw lening niet aftrekbaar. Bij operationeallease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. Indien uw neef onverhoopt niet aan zijn financiŽle verplichtingen kan voldoen, dan komt het verlies op uw lening onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrek in mindering op uw inkomen in box 1, 3, dan wel 2. Ed Muller is werkzaam bij Stolp Adviseurs in Zoeterwoude.

BijstandVoor een bedrijf dat niet meer voldoende oplevert om van te kunnen leven, bestaan er een aantal speciale regelingen waaronder het besluit bijzondere bijstand zelfstandigen BBZ. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit. Deze condities dienen te worden vastgelegd in een onderhandse of notariŽle overeenkomst. Bij financiŽle lease heeft de leasemaatschappij slechts het juridische eigendom. Prettig geschreven boekje over alle aspecten van het beleggen in startende ondernemingen. Geldschieter betaalt direct de uitstaande schuld aan schuldeiser. Voor de fiscus bestaat Tante Agaath alleen nog officieus. Er blijken nauwelijks nog groeisectoren te bestaan, zoals recent Internet, software, kabel, media en telecom dat waren.