De nettowinst is de winst na interest en belasting.
Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is. Op soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. Het is echter lastig om een norm weer te geven, omdat vaak een nadere analyse van de debiteurenlijst nodig is om excessen zichtbaar te maken. Vaste activa die bestaan uit niet-tastbare kapitaalgoederen, zoals goodwill en geactiveerde bedragen. Ondernemers zijn vaak ook ge´nteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Deze jaarrekening bevat minimaal een vergelijkingsjaar.

Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet.