De opmerkingen van de klankbordgroep Wmo zijn voor zover van toepassing ook verwerkt in de notitie.
Financiering WmoDe opmerkingen van de klankbordgroep Wmo zijn voor zover van toepassing ook verwerkt in de notitie. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de voorliggende notitie.