De rentabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage.
Rentabiliteit Eigen VermogenTot het kort vreemd vermogen behoren de schulden die een looptijd kennen van min-der dan een jaar. Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing. De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten.

De rentabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa. Is het beter om geld van de bank te lenen of had dat geld in de ouwe sok nou eigenlijk. Daar is het tegenwoordig mogelijk om in te zetten op de bewegingen van de beurzen. De rentabiliteit ziet op de winstgevendheid van uw onderneming. Toch zijn er tal van overnamekampioenen zoals Aalberts Industries die moeiteloos de ene na de. Schulden behoren tot het lang vreemd vermogen indien de verplichtingen een looptijd hebben van meer dan een jaar. Cijfers over de mislukte overnames lopen uiteen van 60 procent tot 80 procent.

Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is. We zeggen dan ook wel, de boerderij is ruimschoots liquide. Daarbij is belangrijk dat uw boekhouder consistentie waarborgt in de wijze waarop het jaarverslag wordt opgesteld.

Maar dan wel voor zeer korte tijden, tot zelfs een uur aan toe, waarna u meteen weet waar u aan toe bent en eventueel een nieuwe positie in kunt nemen. En zorgt er voor dat u geen omkijken naar uw beleggingen meer heeft. Bij koop en verkoop van bedrijven zijn onderhandelingen van cruciaal belang.

De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Wijzig uw abonnementsvorm of verwijder eerst een andere portefeuille.