De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang.
De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. De regeling geldt voor alle werknemers zowel vrouwelijke als mannelijke werknemers. Hierdoor loopt u de kans dat ouders kinderopvang verminderen doordat ze nog steeds denken dat kinderopvang onbetaalbaar wordt. Het restant van de kosten is voor rekening van de ouders.

Uitgangspunt bij de financiering van de opvangkosten is dat de ouders, werkgevers en overheid alle drie meebetalen. Indien u gebruikmaakt van een bedrijfsplaats of subsidieplaats, stem af met werkgever of gemeente wanneer deze contracten opgezegd worden. Werkgevers mogen maximaal eenderde eenzesde per werkgever van de kosten van kinderopvang fiscaal vrij vergoeden, maar de wet verplicht werkgevers nergens toe. Betreft het geen opvang door een geregistreerd kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau, dan draagt de overheid niet bij. Veel ouders overwegen hun kinderopvang te verminderen of zelfs te stoppen omdat ze de indruk hebben dat kinderopvang onbetaalbaar wordt. Wanneer u dit hoort, is bij de ouders de beslissing al gevallen en is het voor u te laat. Ook de werkgever kan in dit geval geen belastingvrije vergoeding voor kinderopvang geven. Deze rekenmodules zijn zeer inzichtelijk voor ouders en geven aan dat de netto uurprijs van kinderopvang in veel gevallen laag is.

Indien gebruik wordt gemaakt van intermediairs hebben ouders de keuze om daar geen gebruik van te maken. Ouders moeten voortaan zelf een overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau af te sluiten en krijgen zelf de factuur. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het huishoudinkomen, het aantal uren opvang, het uurtarief van de opvang, het aantal kinderen en de soort opvang. De vergoeding voor de kosten geldt voor kinderen van 0 jaar tot en met de basisschool; dus ook de buitenschoolse opvang valt eronder. Indien de partner van de werknemer minder dagdelen werkzaam is, wordt maximaal over het aantal dagdelen van de partner de vergoeding verstrekt. De werkgever verstrekt een vergoeding voor de opvangkosten voor maximaal evenveel dagdelen als de medewerker werkzaam is.

Het antwoord is meestal nee, bijvoorbeeld omdat een berekening niet eenvoudig is. Voorkomen moet worden dat overeenkomsten opgezegd worden, terwijl u nog geen nieuwe overeenkomst heeft afgesloten. Sluit zelf een contract af met een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau. Indien de werkgever gebruikmaakt van intermediairs, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de werkgever.

De ouders sluiten zelf een overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau.