De venture-capitalmaatschappij als financier
venture-capitalmaatschappijWaar de bank rente en aflossing van schulden wil, ziet een venture-capitalmaatschappij graag dividend en - belangrijker nog - waardevermeerdering van de aandelen waar ze in participeert. Daarom let de venture-capitalmaatschappij sterker op de groeipotentie van de onderneming. Het businessplan zal zeker hierop worden gescreend. Solvabiliteit is minder belangrijk, evenals zekerheden (te meer daar de de venture capitalmaatschappij hier meestal toch geen aanspraak op kan maken).

Enkele andere aandachtspunten voor de venture-capitalmaatschappij:

* De venture-capitalmaatschappij kijkt zowel naar de korte als de lange termijn. Het groeipotentieel op korte termijn kunt u onderbouwen met een analyse van reeds aanwezige en/of te verkrijgen orders, zo mogelijk met referenties. De groei op lange termijn zullen duidelijk uit het businessplan moeten blijken. Een rendementseis van jaarlijks 20% op geÔnvesteerd vermogen is niet uitzonderlijk.

* Kenmerken van uw producten en/of diensten met onderscheidende elementen ten opzichte van uw concurrenten.

* Analyse van de markten waarin u opereert.

* Investeringsbegroting.

* De liquiditeitsbehoefte van de onderneming per kwartaal, gedurende het lopende en de twee daaropvolgende kalenderjaren.

* Winst- en verliesprognose gedurende ten minste drie jaar.

* Het management. Juist voor de venture-capital maatschappij geldt dat niet alleen 'het plan', maar ook 'de man' belangrijk is.

De informal investor is een vermogende particulier. Meestal is het iemand die zijn sporen heeft verdiend in het bedrijfsleven. Voor de informal investors is waardevermeerdering van het aandelenkapitaal evenals voor de venture-capitalmaatschappij belangrijk. De informal investor is echter veelal bereid te investeren in projecten waar venture-capitalmaatschappijen zich niet aan wagen. Deze ondernemer of oud-ondernemer kan een ideale investeerder zijn voor de onderneming die wil profiteren van zijn geld ťn van diens ondernemerscapaciteiten. Ondernemingen die in een stroomversnelling terechtkomen vallen daar zeker onder.

De informal investor als financier

De informal investor beoordeelt de onderneming die financiering zoekt vooral als mede-ondernemer. De informal investor ontbeert de sterk financieel georiŽnteerde houding van een venture-capitalmaatschappij en let meer op operationele zaken. De informal investor zal vooral participeren in proposities die aansluiten op zijn eigen kennis en ervaring van de informal investor en waar hij waarde kan toevoegen door zijn ondernemerskwaliteiten.

Zo heeft de informal investor vaak interesse in ondernemingen met voor hem vertrouwde producten of afnemers. Of in ondernemingen in een fase waarin zijn management-ondersteuning van pas komt - zoals ondernemingen in een groeifase vaak het geval is: de ondernemer in kwestie staat misschien onwennig tegenover de groei die zijn bedrijf doormaakt, maar de informal investor bevindt zich op vertrouwd terrein.

Een belangrijk aandachtspunt van de informal investor is het management. De kwaliteit van het management is in zijn ogen van belang. Persoonlijke affiniteit zal eerder meespelen dan bij een bank of venture-capitalmaatschappij. Ook voor de informal investor zijn 'de man en zijn plan' dus belangrijk. Maar de informal investor let sterker op 'de man' dan andere financiers.Informal investors hebben over het algemeen veel flexibeler rendementseisen dan venture-capitalmaatschappijen.

Een rendementseis van 10% of minder is niet ongebruikelijk.