De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans is de solvabiliteit.
De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans is de solvabiliteit. Onderdeel daarvan is het opbouwen van hogere financiŽle reserves. Het vermogen om aan alle financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen. Hierdoor zijn bovenstaande cijfers door de jaren heen moeilijk te vergelijken. Het opheffen van de contracteerplicht leidt tot meer risico voor de onderneming. De groep instellingen is door de jaren heen niet consistent samengesteld.

Dus ik kan ook niet aangeven of er te veel of te weinig vermogen is. Eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen of eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen. Dat is niet exact aan te geven, er zijn geen normen voor een dergelijk percentage. Nederland groot voorstander van de nieuwe bepalingen inzake groepstoezicht. De niveau I richtlijn zal oktober 2008 aangenomen moeten worden. Ten eerste vanwege de op risico gebaseerde benadering. Toch zijn er tal van overnamekampioenen zoals Aalberts Industries die moeiteloos de ene na de.

Cijfers over de mislukte overnames lopen uiteen van 60 procent tot 80 procent.