De verschuldigde rente over dat deel is niet aftrekbaar.
Hypotheek Fiscaal AftrekbaarEr bestaat dus een kans dat de hypotheeklasten stijgen. Wanneer je in je eigen woning een ruimte verhuurt, kan dat fiscale gevolgen hebben. Besluit u de kosten mee te financieren dan komt dit deel van de hypotheekschuld terecht in box 3. Door meevallende opbrengsten kan het eindbedrag eerder worden bereikt.

Het eigenwoningforfait en de hypotheekrente vallen in Box 1. De rente kan op dat moment lager zijn, maar ook hoger. Boeterente betaalt u als u een hypotheek wilt oversluiten veranderen. Deze variant dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is. Hoe hoger het hypotheekbedrag, hoe hoger de boeterente. In ieder geval krijgt u te maken met de belastingdienst.

Als u een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank afsluit, krijgt u die boeterente over het algemeen terug. Daarmee wordt uw koopkracht om de resterende hypotheken te betalen fors kleiner. Als er meer afgelost wordt dan in de hypotheekakte is afgesproken. Uitzonderingen zijn natuurlijk degenen die alles hebben afgelost. De verschuldigde rente over dat deel is niet aftrekbaar. Door de historisch lage hypotheekrente is het vaak mogelijk om veel geld te besparen op de huidige hypotheek. Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Deze boeterente hypotheek is overeengekomen toen de hypotheek afsloten werd.

En hoe lager het percentage van uw boetevrije aflossing is, hoe hoger de boeterente hypotheek is. Als u tijdens uw leven een paar hypotheken afsluit, heeft u waarschijnlijk verschillende hypotheken met verschillende looptijden, waarbinnen u nog hypotheekrente kunt aftrekken.