Deze herschikking van de posten van het eigen vermogen is onomkeerbaar.
Eigen Vermogen OpnameDe nadruk zal hierbij vooral liggen op de financiering van een start-up. Deze ratio berekent de winstgevendheid van de onderneming. Tussenkomsten op Europees niveau zijn eveneens mogelijk.