Deze nieuwe concept gedragscode is nog niet in werking getreden.
Het hanteren van een minimum toetsrente, volgens art. Deze bepaling is niet nieuw, maar ter verduidelijking licht aangescherpt. Dus het persbericht lijkt negatiever dan dat het is?. Conclusie met betrekking tot toepasselijkheid van art. Deze opslag wordt vooralsnog bepaald op 1 procentpunt. Hierdoor worden klanten beter ge´nformeerd en beschermd. Vergoedingen bij vervroegde algehele aflossing art. Levensverzekering en Lijfrente, Woonfonds Holland en Hypotrust B.