Dit is bestemd voor leerlingen met een handicap of beperking die op het reguliere onderwijs zitten.
Leerling Gebonden FinancieringDit is bestemd voor leerlingen met een handicap of beperking die op het reguliere onderwijs zitten. De school maakt een behandelingsplan voor het kind, over welke hulpmiddelen ze willen gaan gebruiken. Dat kan basisonderwijs maar ook voortgezet onderwijs zijn. Een commissie van Indicatiestelling CvI beoordeelt of het kind recht heeft op speciaal onderwijs. Daana ontvangt de school het geld en kan met het geld hulp inkopen.