Dit is een variant op het rendement van het totale vermogen.
Winst vˇˇr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten. Een bankgarantie wordt bijvoorbeeld afgegeven als een klant uw pand koopt en u de zekerheid wilt hebben dat de koper betaalt bij de overdracht. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. De rente die u betaalt als u niet op tijd schulden aflost. Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. Bedrijfswinst exclusief afschrijving op de goodwill, als een percentage van het benodigde bedrijfsvermogen, exclusief goodwill. Tel de nettowinst en de betaalde rente bij elkaar op.

Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Daarmee is de bank zeker van het innen van de opbrengst van uw pand bij calamiteiten. Bijvoorbeeld in een situatie van een te grote groei, waarbij de capaciteit om benodigd vreemd vermogen te lenen op een gegeven ogenblik tekort schiet. Een verbintenis die zonder meer en op elk moment kan worden ingetrokken of gewijzigd. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit.

Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel. Vermogen dat de bank van u kan vorderen bij een faillissement. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Het drukt uit hoeveel u als ondernemer met uw bedrijf verdient in relatie tot het door u ge´nvesteerde vermogen.

De bank loopt door vervroegd aflossen toekomstige rente mis en dat wil ze vergoed zien. Mocht u de lening niet kunnen terugbetalen, dan doet de overheid het. Samen met de compensatie voor de inflatie, is dit de marktrente. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Een hypotheek waarbij u een vast bedrag per maand aan rente en aflossing betaalt. Geleende pot met geld waaruit de termijnen van een pand in aanbouw worden betaald. Dit is een variant op het rendement van het totale vermogen. Opbrengsten gedeeld door gemiddeld benodigd bedrijfsvermogen.