Dit percentage moet binnen de 150 en 200 procent liggen.
Solvabiliteit PercentageDe coŽfficiŽnt varieert van onderneming tot onderneming en moet dan ook omzichtig geÔnterpreteerd worden. De liquiditeitsratio geeft weer in hoeverre de instelling op korte termijn in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zonder bijvoorbeeld gebouwen te hoeven verkopen. Ik kon geen kengetallen vinden dus heb ik ze er zelf maar op gezet. Hoeveel lang vermogen er beschikbaar is voor de financiering van de vlottende activa. Nederlandse melkveehouders alsmede door de lagere prijs van deze melk.

Het opheffen van de contracteerplicht leidt tot meer risico voor de onderneming. Deze ratio moet in bij ondernemingen die voorraden hebben rond de 2 zijn. De leveranciers en de financiŽle instellingen die geld hebben geleend, willen immers een garantie dat de voorgeschoten bedragen terugbetaald worden. Dan is er namelijk een overschot aan lang vermogen. Pronk, Manager Public Relations HBG, telefoon 070 3722121.

Kengetallen zijn cijfers die de verhouding tussen bepaalde zaken aangeven. Indien ondernemingen met het vreemd vermogen meer verdient dan het haar kost dan is er sprake van het hefboomeffect.