Ditzelfde geldt eigenlijk ook in de situatie van een verlies.
Berekening Eigen VermogenDit bedrag wordt meestal uitgekeerd in de vorm van een dividend. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal. We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid.